Κυριακή, 17.12.17

Τελευταία Ενημέρωση:04:37:35 PM GMT

Τελευταία Νέα:

Sms για απαλλαγή από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέχρι 2 Οκτωβρίου

E-mail Εκτύπωση
IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

Sms για απαλλαγή από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέχρι 2 Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Έναρξη Υπηρεσίας Υποβολής αίτησης εξαίρεσης από την καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων με  SMS

Η Υπηρεσία εξυπηρετεί τους δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5 Ευρώ /τμ)

καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία για το Οικονομικό έτος 2011 με την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος (SMS).

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να στείλουν το μήνυμα στο 54160 έως τις 2 Οκτωβρίου, γράφοντας ΕΤΑ κενό, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ) κενο και τον αριθμό της παροχής τους (τα 8 ψηφία)

Θα κοστίζει 0,1107 ευρώ, ενώ για τα απαντητικά sms δεν θα υπάρχει χρέωση.

Η Γενική Γραμματεία, μετά την επεξεργασία των στοιχείων, θα απαντήσει για το αποτέλεσμα της αίτησης του φορολογούμενου.

Οι φορολογούμενοι που δεν αποστείλουν μέχρι 2 οκτωβρίου το μήνυμα θα κληθούν να πληρώσουν κανονικά την πρώτη δόση.

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα το αίτημα τους και μέχρι στις 30 Νοεμβρίου(λήξη της Υπηρεσίας) , εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση θα λαμβάνεται υπόψη από τη ΔΕΗ στον επόμενο λογαριασμό ενώ τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται στους επόμενους λογαριασμούς.  

Δικαιούχοι της απαλλαγής ή της έκπτωσης επί του ειδικού τέλους ακινήτων είναι όσοι ανήκουν στις παρακάτω ευπαθείς ομάδες και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις:

Α) Μακροχρόνια άνεργοι μη επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ

-    Δεν θα καταβάλλουν έκτακτη εισφορά αν το οικογενειακό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από τα 12.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευμένο τέκνο (16.000 ευρώ για 1 τέκνο, 20.000 ευρώ για 2 τέκνα, 24.000 ευρώ για 3 τέκνα κοκ).

-    Αν τα παραπάνω όρια ξεπερνιούνται καταβάλλεται η κανονική έκτακτη εισφορά

Β) Πολύτεκνοι
-    Αν τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα των 30.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος του έτους καταβολής του τέλους, καταβάλλεται έκτακτη εισφορά ίση με 0,5 ευρώ ανά τ.μ.

-    Για μεγαλύτερα εισοδήματα καταβάλλεται η κανονική έκτακτη εισφορά
Γ) Ανάπηροι
- Καταβάλλουν μειωμένη έκτακτη εισφορά ανεξαρτήτως εισοδήματος

Από τις παραπάνω ομάδες εξαιρούνται και θα πληρώσουν  την κανονική έκτακτη εισφορά και δεν  θα τύχουν ευνοϊκής αντιμετώπισης, ακόμη και αν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους:

1) Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους με βάση τα στοιχεία του 2008 υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευμένο τέκνο (160.000 ευρώ για ένα τέκνο, 170.000 ευρώ για δύο τέκνα κ.ο.κ.)

2) Αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμές άνω των 3.000 ευρώ

3) Για το επιπλέον των 120 τ.μ. εμβαδόν του ακινήτου, όριο το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευμένο τέκνο (140 τ.μ. για ένα τέκνο, 160 τ.μ. για δύο τέκνα, 180 τ.μ. για τρία τέκνα και 200 τ.μ. για τέσσερα τέκνα και άνω).

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b2/a9/23/b2a923dd5c3c43d7684bf426439e5b917661b655/application/pdf/2011-09-29.+sms2.pdf